Aanleg - Bestrating
Voor het aanleggen van een bestrating zijn verschillende factoren belangrijk.
  • Allereerst dient te worden bepaald hoe en waar de bestrating moet komen te liggen.
  • Afhankelijk van de situatie moet het gebied vrij worden gemaakt van begroeing of materialen.
  • Hierna moet er eventueel een deel worden uitgegraven, verdicht en worden gestabiliseerd.
  • Omranding en een dragende laag aanbrengen. In natte omgevingen zal een drainage noodzakelijk zijn waarop meteen een put kan worden gerealiseerd.
  • Bedding aanbrengen en stenen leggen.
  • Voegen inwassen en afhankelijk van de steensoort aantrillen.
Meer info ->